Medicpharma
Untitled Document
Untitled Document


ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (The Medicpharma Co., Ltd)

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2514 โดยกลุ่มเพื่อนแพทย์และเภสัชกรที่มีความตั้งใจร่วมกันที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อคนไทย ปัจจุบัน MEDICPHARMA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS “ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครบวงจร ระดับโลก”

โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 18,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น อาคารต่างๆ คือ อาคารสำนักงาน อาคารผลิตยา อาคารศูนย์กระจายสินค้า อาคารสนับสนุนการผลิต และอาคารเพนนิซิลิน สำหรับผลิตยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ (Non-sterile pharmaceutical products)

เทคโนโลยีการผลิต


เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติ มีกระบวนการผลิตและควบคุม/ประกันคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญสูง สามารถผลิตยาในรูปแบบ ยาเม็ด, ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม, ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล, ยาแคปซูล, ยาน้ำชนิดใสและชนิดแขวนตะกอน, ยาผง และยากึ่งแข็ง เช่น ยาครีม, ยาออยท์เมนท์ และยาเจล รวมไปถึงยาในกลุ่มยาเพนิซิลลิน ซึ่งมีการแยกอาคารผลิตและพนักงานออกอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยห้องผลิตยาทั้งหมดเป็นห้องสะอาด (Clean room class D) มีระบบอากาศ (HVAC) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้น, ความสะอาด และความดันอากาศในแต่ละห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งจากภายในและภายนอก นอกจากนั้นยังมีระบบสนับสนุนการผลิตอย่างเพียงพอ เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบผลิตน้ำ Purified water และยังได้สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งแผงวงจรผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ในเนื้อที่ 6,452 ตร.ม. ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 0.9 MW และมีการควบคุมการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม SAP ในทุกๆส่วนอย่างเต็มรูปแบบ

การรับรองคุณภาพและรางวัล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับระบบคุณภาพโดยเสมอมาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001 ในทุกหมวดยาที่ผลิต และ ISO 17025 สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และรางวัล อ.ย. Quality Award ปี 2015 และ 2016 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


Medicpharma